دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی
ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران دسته: شیمی
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 2555 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 89

هدف از این پایان نامه ارائه مدلی برای تهیه سنتز ترکیبات نوینی از پیریمیدو پیرانو پیران می باشد

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی

ارائه مدلی برای سنتز ترکیبات نوینی پیریمیدو پیرانو پیران

چکیده:
پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیکل تشکیل ‌دهنده ترکیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از ترکیبات طبیعی را تشکیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از ترکیبات دارویی مفید، به کار می روند. کاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این ترکیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشکلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این ترکیبات بسیار تلاش کنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین کارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز ترکیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین که در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای کمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.
کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

ترکیبات آلی

مشتقات نوینی

مقدمه:
مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای که در فعالیتهای زیستی ایفا می‌کنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این ترکیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاکتون α-پیرون به شکل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول  در برگ‌های سوزنی کاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند که بسیاری از آنها در طبیعت، ماده  اساسی
رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشکیل می‌دهند [4و5]. 
گزارش شده است که مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیکروبی  [6]، اثرات تحریک کننده  رشد  [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم کننده‌ رشد گیاه  [8]، فعالیتهای ضد تومور  [9]، اثرات کاهش دهنده  فشار خون  [10]،  فعالیت ضد تجمع پلاکت ، بی حس کنندگی موضعی  [11-13] و اثرات ضد افسردگی  [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی که پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه  آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.
فهرست مطالب
چکیده فارسی                                 
چکیده انگلیسی     

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها                                     1

1-1) مقدمه    1                     
       1-2) خواص کلی پیرانها  1
1-3) سنتزپیران‌ها                                  5
1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-کتواسترها               5
1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                       5
1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر                                    6
1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل    6
1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید                     7   
1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها                                                        7
1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                     8
1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ                               9
1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها                                  9
1-4) سنتز ترکیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران                                                                                               10
پیریمیدینها 
1-5) مقدمه                                                            13
 1-6) بررسی برخی از خواص کلی پیریمیدینها                                14
 1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین                                                                  16
1-7-1) حمله  الکترون دوستی به کربن                                  16
1-7-1-1) نیترودار کردن                                            16
1-7-1-2) هالوژن دار کردن                                               16
1-7-1-3) فرمیل دار کردن                                                   18
1-7-1-4) اکسیداسیون                                                                   18
1-7-2) حمله  هسته دوستی به کربن                  19   
1-8) سنتز پیریمیدین                    20
1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1]                               21
1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2]                                                                 22
1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3]                       23
فصل دوم : بحث و نتیجه گیری
2-1)مقدمه                                                    24
2-2)روش تحقیق                                                                                   24
2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون          26
2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون                 27
2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون                    28
2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون                       29
2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون                                                        30
2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون                                                   30
2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                  31            
2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون               35
2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل  فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون                                37              
2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                    40                                                                                        
2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون                                        42            
2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون                    44
2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز ترکیبات پیرانوپیریمیدین                   47
2-6)نتیجه گیری                                   49
2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده                               50
فصل سوم : کارهای تجربی 
3-1) تکنیک عمومی                                                              51
3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               51
3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون               52
3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوکسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون               53
3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون                53
3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون                                54
3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                                       55
3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                 56
3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                56
3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون                               57
3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون                                   58
فصل چهارم : طیفها و مراجع
طیفها                                                                60    
مراجع                                     80
فهرست شکلها
فصل اول
شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون               2
شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران              3
شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون                    3
شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون                                                                       4
شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-کتواسترها                5
شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β                  6
شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واکنش هترودیلز-آلدر                    6
شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون  واکنش گروه کربونیل            7
شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیکلوپنتادی انون اپوکسید                                                                            7
شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریک اسید                                                              8
شکل(1-11) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال                                                              8
شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون                                                              8
شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واکنش ویتیگ                                                                   9
شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عکس دیلز-آلدر                                                                                          9 
شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش                                                                                                    10
شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر                                                                        10
شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلکیل‌دار کردن تری استیک اسید لاکتون                                                              10
شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی β-کتواسترها با تری استیک اسید لاکتون                          11                                  
شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران                                                       11
شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولکول مالونیل کلرید                                    11
شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان                                                            12
شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن                                                                           12
شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین                                                                                 14
شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الکترونی مولکول پیریمیدین                                                                           15
شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین                                                                 15
شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولکول‌پیریمیدین                                                                             15
شکل(1-27) واکنش نیترودار کردن پیریمیدین                                                                                  16
 شکل(1-28) واکنش برم دار کردن پیریمیدین                                                16
شکل(1-29) واکنش فلوئور دار کردن پیریمیدین                   17
شکل(1-30) واکنش ید دار کردن پیریمیدین                                                                  17
شکل(1-31) واکنش فرمیل دار کردن پیریمیدین                                                                 18
شکل(1-32) واکنش اکسیداسیون پیریمیدین                                                                18
شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی                                                                      19
شکل(1-34) واکنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واکنشگرهای گرینیارد                                                                      19
شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلکوکسی                                                                           19
شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI                                                                         20
شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش  پروپینوئیل اورتان با آنیلین                                                                                   20
شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید                             21 
شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با ترکیب ایزوسیانات                                                                 21
شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو کروتونات با 2،2،2-تری کلرواستو نیتریل                                     21
شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات                                                                        22
شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلکینهای فقیر الکترون                                                             22
شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید                                                                       23
شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار                                                                       23
شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار                                                                        23
فصل دوم
شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125)                                 25
شکل(2-2) مکانیسم  تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل                       26
شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون                                27
شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                               28
شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                  28
شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوکسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                                   29
شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون                                            30
شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون                    31
شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون                  32
شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده  پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون                                                                             34
شکل(2-11) واکنش تولید آمیدین                                                  35
شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                36
شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125)                                                                                                                       37
شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون                                   38
شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125)                                                                39
شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                              40
شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125)                                                               41
شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                    42
شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125)                                                              44
شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون                                  44
شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125)                                                                46
شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین                                                                             48

قیمت فایل فقط 75,000 تومان

خرید

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۲۶
محمد حسینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی