دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید
4kia.ir

دانلود پرفروش ترین فایل ها# فورکیا # اینترنت#فایل سل#

فایل های پرفروش فورکیا و اینترنت را دانلود کنید(فایل های در این وبسایت قرار داده می شودکه تضمینی و مطمئن هستن ،اگر غیر از این بود به مدیریت اطلاع دهید)سعی شده فایل های دارای ضمانت معتبر گلچین بشه ولی تصمیم با شماست.موفق باشید

شما در این سایت میتوانید به راحتی بهترین فایل ها که دارای ضمانت می باشند را دانلود کنید(فایل سل،فورکیا،همیار دانشجو و....)
بهترین های اینترنت را در این وب سایت بیابید.
طبقه بندی موضوعی

۱۳ مطلب با موضوع «علوم انسانی :: علوم سیاسی» ثبت شده است


بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی93

 چکیده:

آشنایی با تفکرات اندیشمندان زمینه را برای بسط و شناخت بیشتر اندیشه‌های آنان در سطح جامعه، چه در بین عوام و چه در بین خواص فراهم می‌نماید. در بررسی اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی که در این پژوهش به‌طور خاص افکار آن‌ها در رابطه با حکومت اسلامی موردتوجه قرارگرفته است؛ گذشته از ارائه‌ی مختصری از سرگذشت آنان، افکار این دو اندیشمند در رابطه با حکومت اسلامی به‌طورکلی و نیز در رابطه با اختلافات فکری آن دو با استفاده از چارچوب نظری هرمنوتیک بازگو می‌شود و ضمن ورود به جزئیات نظریات و عقاید آن‌ها، مهم‌ترین نکته‌های تفکراتشان به‌طور ساده و روشن و درعین‌حال موثق و سنجیده بیان می‌گردد. اساس کار این رساله بررسی تطبیقی اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی، با تکیه‌بر نظریه‌ی هرمنوتیک است.

 واژه‌های کلیدی: عبدالکریم سروش –محمدتقی مصباح یزدی – هرمنوتیک - حکومت دینی –ولایت‌فقیه –مشروعیت – مقبولیت– دموکراسی – حق و تکلیف – عدالت – دولت – ایدئولوژی– آزادی

 فهرست مطالب

 فهرست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۲۰:۲۹
محمد حسینی


بررسی تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا92

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

فصل اوّل:کلیّات تحقیق. 2

1-1- بیان مسئله3

1-2- سوابق پژوهشی (پیشینه تحقیق)4

1-3- سؤالات و فرضیات تحقیق. 7

1-3-1- سؤال اصلی:7

1-3-2- فرضیه:7

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-6- روش تحقیق. 8

1-7- تعریف عملیاتی متغییرها و کلید واژه‌ها9

1-7-1- قانون. 9

1-7-2- نظام قانونگذاری. 10

1-7-3- فرایند قانونگذاری. 10

1-7-4- پارلمان. 10

1-7-5- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری. 10

1-7-6- لایحه11

1-7-7- طرح. 11

1-7-8- صحن. 11

1-7-9- قانون اساسی. 11

1-7-10- شور. 11

1-8- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)11

1-9- موانع و محدودیت‌های تحقیق:11

1 -10- گستردگی موضوع. 11

فصل دوم:مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران. 13

2-1- جایگاه قوه‌ی مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 14

2-2- وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی. 15

2-3- اصول حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. 17

2-4- نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران. 19

2-4-1- مبانی انتخابات.. 19

2-4-2-کیفیت انتخابات.. 19

2-4-3- شرایط انتخاب شوندگان و رأی دهندگان و تبلیغات کاندیداها19

2-4-4- مراجع قانونی مرتبط با انتخابات.. 20

2-4-4-1- وزارت کشور. 20

2-4-4-2- شورای نگهبان. 21

2-4-4-3- هیئت‌های اجرایی. 21

2-4-4-4- هیئت‌های نظارت.. 21

2-4-5- نحوه‌ی رسیدگی به شکایات انتخاباتی. 21

2-5- تشکیلات قانونگذاری مجلس.. 22

‌2-5-1- هیأت‌های رئیسه مجلس.. 22

2-5-1-1- هیأت رئیسه سنی. 22

2-5-1-2- هیأت رئیسه موقت.. 22

2-5-2- هیأت رئیسه دائم22

2-5-3- شعب و کمیسیون‌ها25

2-5-3-1- شعب.. 25

2-5-3-2- کمیسیون‌ها25

2-5-4- تشکیلات اداری و پشتیبانی مجلس.. 30

2-5-5-گردش کار مجلس.. 31

2-5-5-1- جلسات مجلس.. 31

2-5-5-2- نطق‌ها و مذاکرات.. 32

2-5-5-3-آراء ‌اول. 34

2-6- مصونیت نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران. 36

2-6-1- پیشینه موضوع. 36

2-6-2- تعاریف و تشریح مصونیت نمایندگی در ایران. 36

2-7- قانونگذاری. 38

2-7-1- قوانین.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۲۰:۲۹
محمد حسینی


موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر دولت هشتم و نهم)92

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه. 2

فصل اول. 4

کلیات تحقیق.. 4

1-1-بیان مسأله:. 5

1-2 اهمیت تحقیق:. 7

1-3 اهداف تحقیق:. 8

1-4 سؤال اصلی:. 8

1-5 فرضیه اصلی:. 9

1-6 تعاریف مفهومی متغیر ها:. 9

1-6-1 نخبگان سیاسی ابزاری:9

1-6-2 نخبگان سیاسی فکری:9

1-6-3 سیاست خارجی:10

1-7 شاخص های متغیر های تحقیق:. 10

1-8 روش تحقیق:. 12

1-9 مشکلات اجرایی تحقیق:. 12

1-10 سازمان دهی تحقیق:. 12

فصل دوم. 13

ادبیات و مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1 سابقه ی تاریخی نخبگان سیاسی:. 14

2-2 مفهوم نخبگان سیاسی و تمایز آن از طبقات حاکم:. 16

2-3 مفروضات نخبه گرایی:. 17

2-4 ویژگی های نخبگان:. 17

2-5 انواع نخبگان:. 19

2-5-1 نخبگان سنتی و مذهبی:19

2-5-2 نخبگان تکنوکراتیک:19

2-5-3 نخبگان مالکیت:20

2-5-4 نخبگان کاریزماتیک:20

2-5-5 نخبگان ایدئولوژیکی:20

2-5-6 نخبگان سمبلیک:20

2-6 اصول مشترک بنیانگذاران نخبه گرایی:. 21

2-7 سابقه ی تاریخی سیاست خارجی:. 22

2-8 انواع جهت گیری های سیاست خارجی:. 24

2-8-1 انزوا طلبی:25

2-8-2 بی طرفی:25

2-8-3 عدم تعهد:26

2-8-4 اتحاد و ائتلاف:26

2-9 اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:. 27

2-10 عوامل مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:. 27

2-11 بررسی بافت فکری تصمیم گیرندگان بر اساس نظریه ی جیمز روزنا:.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۶ ، ۲۰:۲۷
محمد حسینی


بررسی صلح و امنیت بین المللی در میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد

نوع فایل:PDF

تعداد صفحات:20

سال انتشار:1395

چکیده

داشتتن آرامش و زیستن در شرایطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه های بشریت بوده و بر اسن اساس جامعه بشری همواره در تنش بوده است تا زمینه های پاسداری و استقرار صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. منظور از صلح و امنیت، که یکی از اهداف اساسی در زمینه بین المللی است، حالت طبیعی و بدون جنگ است که در آن همزیستی مسالمت آمیز شرافتمندانه رواج دارد و جزء ارزشمندترین و اصولی ترین نیازهای بشری است که در سایه آن زندگی اجتماعی در تعادل و توازن به سر میبرد. صلح و امنیت از قدیمی ترین آرمان های بشری است و به دلیل اینکه بیش از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده استت، همواره تنش جامعه بشری، نمایانگر گوشه ای از فعالیتهای آنها برای رسیدن به صلح و امنیت بوده است که نمونه های بارز آن ایجاد جامعه ملل و سازمان متحد ملل متحد میباشد.

واژگان کلیدی

صلح وامنیت بین المللی، میثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحدجهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۶ ، ۱۹:۵۶
محمد حسینی


پاورپوینت "لیبرالیسم"

—لیبرالیسم-ppt

قسمتی از متن پاورپوینت: —لیبرالیسم را می توان یک سنت سیاسی، یک فلسفه ی سیاسی و یا یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش، مفهومی از شخص و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست. لیبرالیسم به عنوان یک سنت سیاسی، در کشورهای مختلف شکل های گوناگونی یافته است. در انگلستان – که از بسیاری جهات زادگاه لیبرالیسم است . تأکید سنت سیاسی لیبرال بر تساهل دینی، دولت توافقی، و آزادی های فردی، و به ویژه، آزادی اقتصادی است. در فرانسه، لیبرالیسم تداعی کننده ی سکولاریسم و دموکراسی است. در ایالات متحده، لیبرالیسم اغلب ترکیب هواداری از آزادی های فردی با ناسازگاری با کاپیتالیسم است؛ اما در استرالیا لیبرالیسم بیشتر متمایل به کاپیتالیسم و کمتر دلمشغول آزادی های مدنی است. برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه ی سیاسی و یک فلسفه ی جامع مورد بررسی قرار دهیم که موضوع نوشتار حاضر اند.

 

فرمت: ppt

تعداد صفحات: 15

حجم فایل: 82 کیلوبایت

 
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۶ ، ۱۶:۳۴
محمد حسینی


دسته ای از جنگ افزارهای نابودی جمعی برای کشتن یا درمانده ساختن انسان ها، از بین بردن احشام یا خسارت زدن به محصولات کشاورزی از ریزارگانیسم ها، ویروس ها یا زهرابه ها استفاده می کنند. برخلاف جنگ افزارهای شیمیایی که از ترکیبات شیمیایی ساخته انسان برای کشتن بهره می گیرند، عوامل به کار رفته در جنگ افزارهای میکروبی در طبیعت وجود دارند. اما در روند تولید جنگ افزار، قدرت مرگ آوری آن ها به میزان زیادی تقویت می شود. برای نمونه، پس از ایجاد تغییرات لازم، یک میلیونیوم گرم میکروب سیاه زخم برای کشتن یک انسان بالغ کافی خواهد بود.

 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مهر ۹۶ ، ۱۰:۴۰
محمد حسینی


مطالعه مقایسه ای فرهنگ استراتژیک امریکا و چین

چکیده

چارچوب­های نگرشی در هر جامعه­ای متاثر از پیشینه تاریخی، بن مایه­های ارزشی، مبانی هویتی و کیفیت مناسبات در تمامی ابعاد آن است. در بطن چنین چارچوبی است که نگاه به خود شکل می­گیرد. در عین حال در بستر این کلیت است که تعریف از فراخور نیز تجلی می­یابد. فرهنگ بطور اعم و فرهنگ استراتژیک بطور اخص نیز از جمله عوامل داخلی شکل دهنده به مبانی هویتی هر بازیگر در عرصه روابط بین الملل می­باشدکه می­تواند کنش و واکنش یک کشور را در عرصه سیاست خارجی رقم بزند. مولفه فرهنگ استراتژیک توانایی تاثیر گذاری بر نگرش نخبگان و دولتمردان و همچنین جامعه­ی یک کشور را داشته و همچنین از این قابلیت نیز برخوردار می­باشد که نحوه­ی عملکرد آنها را در عرصه های مختلف تعیین نماید. بدین ترتیب شناسایی مولفه های شکل دهنده به مبانی هویتی یک کشور و از آن جمله فرهنگ استراتژیک کشورها کمک بسیار موثری در فهم چرایی کنش کشورهای مختلف- از جمله قدرتهای بزرگی چون ایالات متحده آمریکا و چین- بدست خواهد داد. لذا پژوهش حاضر با بدیهی انگاشتن و مفروض قرار دادن تاثیرگذاری این مولفه ها بر سیاست خارجی کشورها، تلاش خواهد داشت با شناسایی و احصاء مولفه های شکل دهنده به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا که دارای ویژگی تهاجمی­اند و چین که دارای خصلت تدافعی است و مقایسه آنها به فهم نحوه تاثیرگذاری این مولفه ها بر کنش و عملکرد آنها در یکی از حساس ترین و مهم­ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه بپردازد.

واژگان کلیدی: فرهنگ استراتژیک، سیاست خارجی، امریکا، چین، خاورمیانه

فهرست مطالب

کلیات تحقیق 8

1. طرح مسئله. 9

2. سوال یا سوالات تحقیق. 11

3. فرضیه یا فرضیه های تحقیق. 11

4. تعریف مفاهیم و متغیرها11

1-4- متغیرها13

2-4- شاخص های متغیرها14

5. ضرورت انتخاب موضوع. 15

6. اهداف تحقیق. 15

7. سوابق پژوهش... 16

8. جنبه های نوآوری و بدیع بودن موضوع. 19

9. موانع، مشکلات و محدودیتهای پژوهش... 19

10. روش گردآوری اطلاعات.. 19

11. روش پژوهش... 19

12. سازماندهی پژوهش... 20

 

فصل اول : چارچوب نظری(نظریه سازه انگاری) 22

مقدمه. 23

الف) فرهنگ و نظریات رئالیستی و لیبرالیستی. 23

ب) فرهنگ در مکتب انگلیسی. 25

ج) فرهنگ در نظریات انتقادی. 27

د) فرهنگ در نظریه سازه انگاری. 29

 

فصل دوم: فرهنگ استراتژیک امریکا 43

مقدمه. 44

1- سطح ملی..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ مهر ۹۶ ، ۱۲:۱۴
محمد حسینی


ایدئولوژی اسماعیلیه

فرقه ی اسماعیلیه یکی از شاخه های تشیع است که 170سال حکومتی در ایران و دیگر نقاط تشکیل دادند از 483تا654.این فرقه همچون بسیاری از فرق اسلامی از اختلاف در امر جانشینی بوجود آمده است.توضیح آنکه بعد از رحلت حضرت محمد(ص) مسلمانان چند فرقه گشتند .پس از وفات هر امامی هم اتباع او به فرقه های متعدد منقسم می شدند.عده ای امامت را بوی ختم شده میدانستند و او را قائم مهدی و مهدی منتظر می شمردند و می گفتند او نمرده است،زنده است و غیبت اختیار کرده است و روزی باز خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد.گروههای دیگر به کسان دیگر می گرویدند و آن ها را به امامت بر می داشتند و از این رهگذر فرقه های متعدد پدید می آمد.چنانکه بعد از امام جعفر صادق (ع)اتباع وی به 6فرقه تقسیم شدند که یکی از آنها اسماعیلیه است.شش فرقه ی مزبور عبارتند از 1.ناووسیه:که معتقدند امام جعفر صادق نمرده و نخواهد مرد بلکه زنده است و او مهدی قائم و منتظر است.این گروه از امام جعفر صادق روایت می کردند که فرمود :اگر سر من از فراز کوهی به جانب شما منحدر شد در کشتن من جازم نباشید که من صاحب شماام و امام با اهتداء و صاحب شمشیر ایالت و ظهورم.[1]

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۰۴
محمد حسینی

پاورپوینت فصل ششم نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران

پاورپوینت فصل ششم نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران

ساختار جدید خلافت اهل تسنن نظام سیاسی در اسلام - دکتر اکوان

به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۲
محمد حسینی


جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

جزوه درس روش‌شناسی در علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

تدریس دکتر امیر دبیری‌مهر

به تعداد 31 صفحه ورد قابل ویرایش

 

شامل سرفصل های زیر می باشد

1 ساختار کلان پژوهشهای علمی (مقدمه ، متن و ضمائم )

متن پژوهش

2 مرور ادبیات

3 روش شناسی

تفاوت روش شناسی و روش تحقیق در علوم سیاسی

رهیافت‌های موجود درعلوم انسانی

مدعیات پست‌مدرنیسم

رهیافت پست‌مدرنیسم درعلوم سیاسی

تأکید بربازنمایی ووضع واقعیت به جای حضور یا نمایش واقعیت

نفی ساختارگرایی و رفتار‌گرایی

نفی منطق استقرایی درعلم وپژوهش

4 نتایج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۱۰:۰۱
محمد حسینی